Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

8 MARCH WORLD WOMEN'S DAY

Tarih: 04/12/2012
8 MARCH WORLD WOMEN'S DAY”KADIN ÖNCE İNSAN“

1. Açılış Konuşması: Prof. Dr. Nesrin KALE
Opening Speech: Prof Dr. Nesrin KALE

2. Panel Konuşmacıları:
Panel Speakers

- Selda İÇER : Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Başkanı
- Selda İÇER : Social Risks Prevention Foundation

-Yrd. Doç. Dr. Nur Yeliz GÜLCAN: Dünden Bugüne Türk Toplumunda Kadın
- Yrd. Doç. Dr. Nur Yeliz GÜLCAN Women in Turkish Society

-Yrd. Doç. Dr. Mira R. GÖKDOĞAN: Kadın; hem severim hem döverim
-Yrd. Doç. Dr. Mira R. GÖKDOĞAN: Women; bothlovesandbeats

-Yrd. Doç. Dr. Tutku AKTER: Medya’da Kadın
-Yrd. Doç. Dr. Tutku AKTER: Women and Media

3. Şiir Dinletisi (Karen Janet Mckinney ve Ayşe Şat)
Reading Poetry (Karen Janet Mckinney ve Ayşe Şat)

4. Skeç ve Sergi (Ayşe Şat)
Sketch and exhibition