Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

Bölümümüzün kuruluş amacı, modern eğitim teknikleriyle, bilimsel yöntemlerin ve yaklaşımların ışığında hukuk, ekonomi, yazın, sosyal ve fen bilimleri, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim gibi çeşitli konulara ilişkin olarak alan bilgisi ve terminolojiyle tanışık, dil farkındalığına sahip yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

Programımız, kuramsal bilgi ve uygulamalarla piyasanın taleplerine yanıt verecek düzeyde donanımlı, yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirecek biçimde düzenlenmiştir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, farklı konu alanlarına yönelik olarak açılan her çeviri dersi, bilgi ve altyapı açısından çeviri edimine katkı sağlayacak şekilde konu alanına ilişkin destek derslerle eşleştirilmiştir.

Batı ve Doğu arasında stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olan Kıbrıs adasında uzman çevirmen ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin farklı dilleri konuşan ve bu diller arasında sözlü ve yazılı çeviri yapabilecek çevirmenlere olan gereksinimi gün geçtikçe artmaktadır.

Programımızda çeşitli teknolojik araçlar kullanılmakta ve farklı uluslardan gelen öğrencilerin de varlığıyla kültürlerarası iletişime değer veren bireyler yetişmektedir. Bölümümüzde bilimsel yöntemler ışığında Ekonomi, Edebiyat, Psikoloji, Tıp, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi gibi birçok konuda İngilizce / Türkçe ve Türkçe / İngilizce çeviri yapabilecek kültürlü ve araştırmacı adaylar geleceğe hazırlanmaktadır.

Girne Amerikan Üniversitesi farklı kültürlere sahip kişilere saygı gösteren ve farklı dil ve kültürlere ilgi duyan, disiplinlerarası çalışmalara yatkın, araştırmacı ve kendini geliştirmeye istekli çevirmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dört yıllık programımız ilk iki yılında, dil becerilerinin pekiştirilmesi, İngilizce ve Türkçe dil yapılarının ve kültürel farklılıkların karşılaştırılması ve çeviri edimine yönelik prensiplerin değerlendirilmesi üzerine yapılanmaktadır. Son iki yılda ise daha çok uygulamaya dayalı yazılı ve sözlü çeviri eğitimine odaklanmaktadır.

Dört yıllık eğitim süresince piyasanın beklentileri de göz önüne alınarak disiplinlerarası bir yaklaşımla verilen eğitim, mezunlarımıza haber ajansları, özel T.V.’ler ve gazete büro ve ajansları, Dışişleri Bakanlığı, uluslarası ihracat ve ithalat şirketleri, bankaların kambiyo bölümleri gibi kuruluşlarda çevirmenlik, yayınevleri editörlükleri, özel veya yayınevlerine bağlı olarak kitap-belge çevirmenliği gibi ulusal ve uluslararası boyutta çok çeşitli iş olanakları sağlamaktadır.BİLGİLER

1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
4. Yarıyıl
5. Yarıyıl
6. Yarıyıl
7. Yarıyıl
8. Yarıyıl

KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

TRA101 
Public Speaking in English I 
 

TRA103 
Reading Skills I 
 

TRA105 
Listening & note taking I 
 

TRA107 
Comparative Structure I 
 

TRA109 
Writing Skills in English I 
 

COM103 
Intro to Computers 
 

Toplam
 
 
 
18


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

TRA102 
Public Speaking in English II 
 

TRA104 
Reading Skills II 
 

TRA106 
Listening & note taking II 
 

TRA108 
Comparative Structure II 
 

TRA110 
Writing Skills in English II 
 

 
Elective I 
 

Toplam
 
 
 
18


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

TRA201 
Lexicology 
 

TRA203 
Western Civilizations 
 

TRA205 
Contemporary Western Literature I 
 

TRA207 
Intro to Translation 
 

TRA209 
Writing Skills in Turkish 
 

NH001 
National History I 
 

Toplam
 
 
 
15


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

TRA202 
Linguistics for Translation 
 

TRA204 
Translation for Social Sciences 
 

TRA206 
Contemporary Western Literature II 
 

TRA208 
Intro to Interpreting 
 

TRA210 
Public Speaking in Turkish 
 

NH002 
National History II 
 

Toplam
 
 
 
15


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

TRA301 
Discourse Analysis 
 

TRA303 
Translation for Business 
 

TRA305 
Translation for Law 
 

TRA307 
On-sight Interpreting 
 

TRA309 
Research Techniques in Translation 
 

 
Elective III 
 

Toplam
 
 
 
18


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

TRA302 
Translation Theory and Criticism 
 

TRA304 
Consecutive Interpreting 
 

TRA 306 
Simultaneous Interpreting I 
 

TRA308 
Medical Translation 
 

TRA310 
Technical Translation 
 

Toplam
 
 
 
15


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

TRA401 
Literary Translation I 
 

TRA403 
Simultaneous Interpreting II 
 

TRA405 
Project in Translation 
 

TRA407 
Translation for Dubbing and Subtitling 
 

 
Elective IV 
 

Toplam
 
 
 
15


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

TRA402 
Information Technology for Translators 
 

TRA404 
Literary Translation II 
 

TRA406 
Project in Interpreting 
 

TRA408 
Intercultural Communication 
 

 
Elective V 
 

Toplam
 
 
 
15
+-Ders İçerikleri

TRA101 – İngilizce Toplum Önünde Konuşma I

Toplum önünde konuşma için gerekli temel unsurlar. İletişim becerilerinin edinimi için gerekli etkili konuşma biçiminin yöntem ve ilkeleri. Mesajın hazırlanması, toplum önünde konuşma korkusunun yenilmesi, dinleyici analizleri, sözel olmayan iletişim, dilin etkili bir şekilde kullanımı, metin okuma, konuşmadaki hedef ve konu seçimi, konuşmanın planlanması, kısa sözlü sunumlar.

TRA103 – Okuma Becerileri I

Gerçek metinler aracılıyla öğrencilerin okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi ve kelime hazinesi, dil yapısı ve anlam arasındaki ilişkiyi kavramalarının sağlanması.

TRA105 – Dinleme ve Not Alma I

İngilizce sözlü metinlerin içeriğini hatırlamada gerekli olan teknik bilginin ve pratiğin kazanılması. Hızlı konuşmaların anlaşılması, detayların hatırlanması ve özetleme. Ardıl çeviriye hazırlık.

TRA107 – Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

Bu dersin amacı Türkçe ve İngilizce dillerini Çeviri bilim bağlamında karşılaştırmaktır. Bir dilin diğer dilin gramer ve kullanımına etkisini inceler.

TRA109 – İngilizce Yazma Becerileri

Bu ders açıklama, karşılaştırma ve sebep-sonuç ilişkileri oluşturarak öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimini sağlamayı hedefler.

TRA102 - İngilizce Toplum Önünde Konuşma II

TRA101 dersinde sunulan bilginin uygulamaları. Farklı bilgilendirici ve ikna edici konuşmalar, özel günlerde yapılan konuşmalar, küçük gruplarda konuşmalar ve tartışmalar. Uzun sözlü sunumlar.

TRA104 - Okuma Becerileri II

Bu ders öğrencilere yapısal ve anlambilimsel açıdan daha zor olan metinleri anlama becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

TRA106 - Dinleme ve Not Alma II

İngilizce sözlü sunumların içeriğini hatırlama teknik ve becerilerinin kazandırılması. Hızlı konuşmaların anlaşılması, detayların not alınması ve özetleme. Ardıl çeviriye hazırlık.

TRA108 – Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

Dilin karışık yapılarının incelenmesi. İngilizce’nin yapısına göre metnin kullanım biçimi ve stilini vurgulayarak öğrencilerin çeviri yapabilmesinin sağlanması.

TRA110 – İngilizce Yazma Becerileri II

Bu ders açıklama, karşılaştırma ve sebep-sonuç ilişkileri oluşturarak öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimini sağlamayı hedefler.

TRA201 – Sözcükbilim

Çeviride sözcüklerin anlamları önemli bir rol oynar. Dolayısıyla kelime bilgisi çeviride kelimelerin doğru kullanılması gerektiğinden çok önemlidir. İyi bir çevirmenin zengin bir kelime hazinesi olmalı ve farklı sözlükleri nasıl kullanacağını bilmelidir. Dersin amacı öğrenciye bu becerilerin kazandırılmasıdır.

TRA203 - Batı Medeniyetleri

Batı Medeniyetleri’nin ve Batı düşüncesinin analizleri.

TRA205 – Çağdaş Batı Edebiyatı I

Çağdaş Batı edebiyatının temel kavramları; metin analizleri ve eleştirileri, bazı başyapıtlara örnekler.

TRA207 – Çeviri’ye Giriş

Çevirinin kısa tarihi. Başlangıç düzeyinde kuramsal bilgi ve uygulama. Farklı metin türlerinin çevirisi. Sınıf sunumları ve yazılı ödevler.

TRA209 - Türkçe Yazım Becerileri

Türkçe’nin yapısı. Sözdizimi, kelime türemesi ve imla kuralları. Yazılı anlatım teknikleri. Sunumlar, yazılı ödevler ve sınıfta tartışma.

TRA202 – Çeviri bilim için Dilbilim

20. yüzyıldaki dilbilim okulları. Basit kavramlar, ilke ve yöntemler. Dilbilimin alt dalları; diğer bilim dallarıyla bağları. Cümle, metin ve anlam incelemeleri. Genel bir terminoloji ve Türkçe için bir terminolojinin oluşturulması.

TRA204 – Sosyal Bilimler için Çeviri

Sosyal bilimler alanında çeviri becerilerinin kazandırılması, örneğin uluslararası siyaset, uluslararası örgütler, tarih, müzik, sanat, v.b.

TRA206 – Çağdaş Batı Edebiyatı II

Çağdaş Batı Edebiyatı temel kavramlarının anlaşılması, metin analizleri ve eleştirileri; bazı başyapıtların tanıtımı.

TRA208 – Sözlü Çeviri’ye Giriş

İngilizce konuşmaların anlaşılması ve Türkçe’ye çevrilmesi. Farklı konulardaki konuşmalar ile öğrencinin telaffuz ve vurgulama yeteneğinin geliştirilmesi. Gerekli terminolojinin öğrenciye sunulması.

TRA210 – Türkçe Toplum Önünde Konuşma

Farklı amaçlarda konuşmaların yapılması: bilgilendirici ve ikna edici konuşmalar, özel gün konuşmaları, küçük gruplara ayrılarak konuşma hazırlanması ve tartışmalar. Uzun sözlü sunumlar.

TRA301 – Söylem Çözümlemesi

Anlambilimin temel kavramları, felsefe ve psikolojide temel akımlar ve söylem kuramı.

TRA303 – İşletme Çevirisi

Ekonomi, İş idaresi, bankacılık, finans, ticaret, sigortacılık ve iş hukuku alanında İngilizce ve Türkçe çevirilerin yapılması. Gazete makalelerinin çevirisi. Sınıf içinde alıştırmalar ve sunumlar ve yazılı ödevler.

TRA305 – Hukuk Çevirisi

Hukuk terimlerinin kazanılması ve hukuki metinlerin İngilizce ve Türkçe çevirileri. Sınıf içinde alıştırmalar ve sunumlar ve yazılı ödevler.

TRA307 On-sight Çeviri

İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye yazılı metin çevirileri; farklı alanlarda konferans çevirmenliği uygulamaları.

TRA309 – Çeviri bilim’de Araştırma Yöntemleri

Araştırma tekniklerine giriş. Çeviri bilim alanında bir araştırma projesinin yapımı: konu seçimi, planlama ve araştırma teknikleri.

TRA302 – Çeviri Kuramı ve Eleştiri

Kuramsal Çeviri bilim yaklaşımları.

TRA304 – Ardıl Çeviri

Öğrencilerin anında ve ardıl çeviri becerileri kazanmasını amaçlar. Dinleme, not alma ve zihin geliştirme teknikleri.

TRA306 – Simultane Çeviri I

Mesleğin kısa bir tarihi ile birlikte simultane çeviri kuramlarının öğretilmesi ve simultane çeviri uygulamaları.

TRA308 – Tıbbi Çeviri

İngilizce ve Türkçe tıbbi metin çevirileri. Hastane raporlarının çevirisi. Sınıf içinde alıştırmalar ve sunumlar ve yazılı ödevler.

TRA310 – Teknik Çeviri

Teknik çeviriye kuramsal yaklaşımlar. Bilim, teknoloji ve belli başlı endüstriler hakkında uygulamalar. Sınıf içinde alıştırmalar ve sunumlar ve yazılı ödevler.

TRA401 – Edebi Çeviri I

Edebi makalelerin, şiirlerin, kısa öykülerin ve tiyatro oyunlarının İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirileri.

TRA403- Simultane Çeviri II

Gerçek konferanslarda mesleki becerilerin sağlanması. Eğitici gözetiminde kampüs dışı çalışma.

TRA405 – Çeviri Projesi

İngilizce’den Türkçe’ye uzun bir metnin çevirisi. Öğrenciler hazırladıkları çeviriyi analiz edeceklerdir.

TRA407 – Dublaj ve Altyazı Çevirisi

Film, belgesel ve televizyon programları üzerinde dublaj amaçlı çeviri çalışmaları.

TRA402 – Çevirmenler için Bilgi-İşlem Teknolojileri

Gerekli bilgisayar kavramları ve çeviri programlarının öğretilmesi.

TRA404 – Edebi Çeviri – II

Edebi makalelerin, şiirlerin, kısa öykülerin ve tiyatro oyunlarının İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirileri.

TRA406 – Sözlü Çeviri Projesi

İngilizce’den Türkçe’ye ve / veya Türkçe’den İngilizce’ye kayıtlı bir konferans metninin ya da sözlü çeviri ile ilgili bir metnin çevirisi ya da bir fakülte üyesinin gözetiminde sözlü çeviriye ilişkin bilimsel bir araştırma projesi.

TRA408 – Kültürlerarası İletişim

Kültürlerarası iletişimin önemi ve Mütercim – Tercümanlık işindeki rolü